2020-03-24

Pozyskanie i przetwarzanie danych dot. obiektów kosmicznych z sensorów

Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

Termin składania ofert: 06 kwietnia 2020 r., godz. 10:00 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu .pdf 565,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  0. SIWZ.pdf 2,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Zał. Nr 1 - OPZ.pdf 364,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.1. Załacznik nr ...ensorów.pdf 498,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zał. nr 2_Formu...rz oferty.pdf 536,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zał. nr 2_Formu...z oferty.docx 105,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Zał. nr 3_ośw...enia.docx.pdf 364,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Zał. nr 4_GK.pdf 383,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zał. nr 5_wzór umowy.pdf 630,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana_treści_SIWZ.pdf 386,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...BO.2.2020.pdf 214,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu otwa...BO.2.2020.pdf 422,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Odpowiedź oraz...́ci SIWZ.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Zał. nr 3_ośw...luczenia.docx 89,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 793,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 265,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się