2019-08-14

Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej

Zaproszenie do składania ofert - Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu księgowego i zamówień publicznych w administracji publicznej bez limitu dla potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.


Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019 r do godz. 12:00

Załączniki

  Zaproszenie do skł...nia ofert.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 1 - F...rz Oferty.pdf 722,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 -Is...nia umowy.pdf 696,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 3 - Z...mówienia.pdf 379,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...0.08.2019.pdf 370,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przesunięcie termi...nia ofert.pdf 287,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...3.08.2019.pdf 3,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz-Zestawien...roszenia.xlsx 30,35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz Oferty - ...roszenia.docx 62,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo z dnia 29.08....procedury.pdf 283,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się