Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - publikacja
Realizacja usługi polegającej na wykonaniu składu i łamania,
korekty edytorskiej, druku (w tym wykonanie kromalinu) publikacji
książkowej w nakładzie 1000 egz. dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
23.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - dostawa kalendarzy 2018
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie kalendarzy 2018 dla Polskiej Agencji Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne drobne
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - kolokacja szafy teleinforamtycznej
Zaproszenie do składania ofert na usługę kolokacji szafy
teleinformatycznej dla PAK
03.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - artykuł
Zaproszenie do składania ofert - artykuł dotyczący aspektów
prawnych udziału polskich przedsiębiorców w kontraktach
Europejskiej Agencji Kosmicznej
18.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - systemy teleinformatyczne
Zaproszenie do składania ofert na usługę administracji
systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji Kosmicznej
30.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostarczanie
materiałów biurowych dla Oddziału Terenowego Polskiej Agencji
Kosmicznej w Warszawie.
19.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Internet
Zakup usługi zapewnienia łącza z dostępem do sieci Internet
dla Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku i w Warszawie
16.05.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego
01.03.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę
internetową
27.01.2017 więcej
12