Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przygotowanie oraz przeprowadzenie wykładu oraz warsztatów z planowania i operacji misji kosmicznych w Gdańsku.
Przygotowanie oraz przeprowadzenie wykładu oraz warsztatów z
planowania i operacji misji kosmicznych w Gdańsku.
02.04.2020 więcej
Druk ulotek i broszury promocyjnej pakietu Sat4Envi
Zaproszenie do składania ofert - Usługa pn. „Druk ulotek
promocyjnych pakietu Sat4Envi”.
11.03.2020 więcej
Sukcesywna dostawa wody pitnej
Sukcesywna dostawa wody pitnej w butlach o pojemności 18,9 l do
urządzeń dozujących wraz z najmem dystrybutorów dozujących
wodę pitną. Termin składania ofert: 4 marca 2020 roku, godz.
15:00
21.02.2020 więcej
Świadczenie bezgotówkowych usług transportowych, tj. przewozu osób
Świadczenie bezgotówkowych usług transportowych, tj. przewozu
osób na terenie Warszawy i okolic oraz innych miast w Polsce, w
szczególności: Gdańska i Rzeszowa.
13.02.2020 więcej
Wyemitowanie banera internetowego na portalu internetowym
Wyemitowanie przez okres 7 dni banera internetowego na portalu
internetowym - informującego o szkoleniach dla administracji
publicznej realizowanych w ramach projektu Sat4Envi.
07.02.2020 więcej
Wykonanie materiałów promocyjnych - windbanner, rollup.
Usługa polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych -
windbanner, rollup.
23.01.2020 więcej
Wykonanie materiałów promocyjnych notatnik, uchwyt GSM wczepiany
Usługa polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych
(notatnik, uchwyt GSM wczepiany)
23.01.2020 więcej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
22.01.2020 więcej
Usługi dostarczania przetworzonych danych obserwacyjnych SST.
Usługi dostarczania przetworzonych danych obserwacyjnych SST.
31.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - usługa cateringowa
Zaproszenie do składania ofert - usługa cateringowa
10.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się