Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dialog techniczny - SEOD
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na Wdrożenie Systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Agencji Kosmicznej
12.04.2018 więcej
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
07.03.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia diagnozy
potrzeb szkoleniowych administracji publicznej
09.02.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem na: „Usługę
wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych...
25.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - publikacja
Realizacja usługi polegającej na wykonaniu składu i łamania,
korekty edytorskiej, druku (w tym wykonanie kromalinu) publikacji
książkowej w nakładzie 1000 egz. dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
23.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - dostawa kalendarzy 2018
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie kalendarzy 2018 dla Polskiej Agencji Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne drobne
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - kolokacja szafy teleinforamtycznej
Zaproszenie do składania ofert na usługę kolokacji szafy
teleinformatycznej dla PAK
03.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - artykuł
Zaproszenie do składania ofert - artykuł dotyczący aspektów
prawnych udziału polskich przedsiębiorców w kontraktach
Europejskiej Agencji Kosmicznej
18.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - systemy teleinformatyczne
Zaproszenie do składania ofert na usługę administracji
systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji Kosmicznej
30.06.2017 więcej
12