Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi doradztwa
eksperckiego dla Polskiej Agencji Kosmicznej oraz uczestniczenie
w Zespole do koordynowania całości działań związanych z
utworzeniem i funkcjonowaniem krajowego systemu świadomości
sytuacyjnej przestrzeni kosmicznej (SSA)
18.06.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu okładki oraz składu, łamania, korekty językowej i edytorskiej oraz druku katalogu informacyjnego w formie książkowej
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu okładki
oraz składu, łamania, korekty językowej i edytorskiej oraz
druku katalogu informacyjnego w formie książkowej
05.06.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Weryfikacja i dostosowanie polityki rachunkowości Polskiej Agencji Kosmicznej do zagadnień w poszczególnych standardach MSR i MSSF
Zaproszenie do składania ofert - Weryfikacja i dostosowanie
polityki rachunkowości Polskiej Agencji Kosmicznej do zagadnień
w poszczególnych standardach MSR i MSSF
29.05.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Świadczenie na rzecz Polskiej Agencji Kosmicznej Oddział Terenowy w Rzeszowie usługi dostępu do Internetu oraz łącza telefonicznego
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Świadczenie
na rzecz Polskiej Agencji Kosmicznej Oddział Terenowy w
Rzeszowie usługi dostępu do Internetu oraz łącza
telefonicznego
28.05.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Diagnoza potrzeb szkoleniowych” w ramach realizacji projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
Zaproszenie do składania ofert - Diagnoza potrzeb
szkoleniowych” w ramach realizacji projektu „System
operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej
informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
22.05.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie pomocy prawnej dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie pomocy prawnej dla
Polskiej Agencji Kosmicznej
21.05.2018 więcej
Dialog techniczny - SEOD
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na Wdrożenie Systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Agencji Kosmicznej
12.04.2018 więcej
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
07.03.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia diagnozy
potrzeb szkoleniowych administracji publicznej
09.02.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem na: „Usługę
wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych...
25.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się