Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zawarciu umowy na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w centrali Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku
Informacja o zawarciu umowy na kompleksowe sprzątanie i
utrzymanie czystości w centrali Polskiej Agencji Kosmicznej w
Gdańsku
18.02.2021 więcej
Informacja o zawarciu umowy na zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu księgowego i zamówień publicznych w administracji publicznej bez limitu dla potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.
Informacja o zawarciu umowy na zakup usługi dostępu do
internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz
do serwisu księgowego i zamówień publicznych w administracji
publicznej bez limitu dla potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.
04.02.2021 więcej
Informacja o zawarciu umowy na zakup, dostawę i montaż 20 sztuk szaf aktowych
Informacja o zawarciu umowy na zakup, dostawę i montaż 20 sztuk
szaf aktowych
02.02.2021 więcej
Dostawa artykułów spożywczych, artykułów chemii gospodarczej w tym podstawowych środków do dezynfekcji.
Dostawa artykułów spożywczych, artykułów chemii gospodarczej
w tym podstawowych środków do dezynfekcji.
02.02.2021 więcej
Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu księgowego i zamówień publicznych w administracji publicznej bez limitu dla potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.
Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji
prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu księgowego i
zamówień publicznych w administracji publicznej bez limitu dla
potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.
18.01.2021 więcej
Zamówienie na produkcję dwóch filmów w ramach projektu edukacyjnego FUTURE SPACE
Zamówienie na produkcję dwóch filmów (max. 10 min. każdy)
informacyjno-wizerunkowych do realizacji projektu edukacyjnego
„FUTURE SPACE” w ramach programu ERASMUS .
12.10.2020 więcej
Usługa prowadzenia warsztatów dla pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej z zakresu budowy zespołu projektowego oraz pracy zespołowej.
Usługa prowadzenia warsztatów dla pracowników Polskiej Agencji
Kosmicznej z zakresu budowy zespołu projektowego oraz pracy
zespołowej.
07.10.2020 więcej
Opracowanie aplikacji dla administracji publicznej w zakresie wsparcia oceny i weryfikacji aktualności klasyfikacji gruntów - projekt pilotażowy.
Opracowanie aplikacji dla administracji publicznej w zakresie
wsparcia oceny i weryfikacji aktualności klasyfikacji gruntów -
projekt pilotażowy.
02.10.2020 więcej
Usługa ekspercko-doradcza polegająca na współuczestnictwie w pracach związanych ze wsparciem administracji publicznej w wykorzystaniu danych satelitarnych.
Usługa ekspercko-doradcza polegająca na współuczestnictwie w
pracach związanych ze wsparciem administracji publicznej w
wykorzystaniu danych satelitarnych.
02.09.2020 więcej
Opracowanie raportu pn. „Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce – katalog dostępnych danych i wytwarzanych produktów oraz analiza architektury funkcjonalnej i infrastrukturalnej platform eksploatacyjnych”
Opracowanie raportu pn. „Wykorzystanie zobrazowań
satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce –
katalog dostępnych danych i wytwarzanych produktów oraz
analiza architektury funkcjonalnej i infrastrukturalnej platform
eksploatacyjnych”.
28.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się