Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-23 16:05:48  JUSTYNA MAKULSKA

Załączono plik 725091

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2848222
user_idpuste2501940
fobject_idpuste725091
resource_idpuste834
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-03-23 16:05:48  JUSTYNA MAKULSKA

Załączono plik 739504

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2848223
user_idpuste2501940
fobject_idpuste739504
resource_idpuste834
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 15:03:06  JUSTYNA MAKULSKA

Utworzono ofertę pracy 12429 o nazwie 'Administrator Sieci Teleinformatycznej - ogłoszenie nr 172'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12429
namepusteAdministrator Sieci Teleinformatycznej - ogłoszenie nr 172
shortpusteAdministrator Sieci Teleinformatycznej - ogłoszenie nr 172
fullpuste

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Administrator Sieci Teleinformatycznej

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Centrala w Gdańsku


 

contact_personpusteEdyta Pankrac
educationpuste3
user_idpuste2501940
resource_idpuste834
language_idpuste1
occupationpusteAdministrator Sieci Teleinformatycznej
emailpusteEdyta.Pankrac@polsa.gov.pl
deadlinepuste2020-03-06
publishfrompuste2020-02-25
publishtopuste2020-04-06
slugpusteadministrator-sieci-teleinformatycznej-ogloszenie-nr-172
2020-03-23 16:05:18  JUSTYNA MAKULSKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 16:05:48  JUSTYNA MAKULSKA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-07 09:42:21 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się