Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-16 13:18:39  marcingaluszkiewicz marcingaluszkiewicz

Utworzono artykuł 241384 o nazwie 'Sprawozdanie finansowa za 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste241384
user_idpuste1947657
resource_idpuste834
namepusteSprawozdanie finansowa za 2018 r.
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpusteJSF PAK za 2019 r.
fullpuste

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiej Agencji Kosmicznej za 2018 r.

publishfrompuste2019-07-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-finansowa-za-2018-r
2019-07-16 13:19:45  marcingaluszkiewicz marcingaluszkiewicz

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdanie finansowa za 2018 r.' na 'Sprawozdanie finansowe za 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdanie finansowa za 2018 r.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
2019-07-16 13:19:45  marcingaluszkiewicz marcingaluszkiewicz

Załączono plik 596693

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2281811
user_idpuste1947657
fobject_idpuste596693
resource_idpuste834
modelpusteArticle
foreign_idpuste241384
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się