Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-11 09:49:21  andrzejsolecki andrzejsolecki

Utworzono artykuł 179763 o nazwie 'Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dla Polskiej Agencji Kosmicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste179763
user_idpuste2500289
resource_idpuste834
namepusteZaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dla Polskiej Agencji Kosmicznej
category_idpuste17111
language_idpuste1
shortpusteZaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dla Polskiej Agencji Kosmicznej
fullpuste

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Termin skłądania ofert: 18.12.2018 r. godz. 12:00

publishfrompuste2018-12-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustezaproszenie-do-skladania-ofert-opracowanie-wyceny-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-z-tytulow-innych-niz-wynagrodzenia-dla-polskiej-agencji-kosmicznej
2018-12-27 15:17:49  andrzejsolecki andrzejsolecki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-27 15:17:49  andrzejsolecki andrzejsolecki

Załączono plik 480227

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1904352
user_idpuste2500289
fobject_idpuste480227
resource_idpuste834
modelpusteArticle
foreign_idpuste179763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-27 15:17:49  andrzejsolecki andrzejsolecki

Załączono plik 480228

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1904353
user_idpuste2500289
fobject_idpuste480228
resource_idpuste834
modelpusteArticle
foreign_idpuste179763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-27 15:17:49  andrzejsolecki andrzejsolecki

Załączono plik 487380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1904354
user_idpuste2500289
fobject_idpuste487380
resource_idpuste834
modelpusteArticle
foreign_idpuste179763
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się