2016-02-16

Struktura wewnętrzna Polskiej Agencji Kosmicznej

Strukturę wewnętrzną Polskiej Agencji Kosmicznej określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. 2015, poz. 861). 

W skład Polskiej Agencji Kosmicznej wchodzą: centrala w Gdańsku oraz oddziały terenowe w Warszawie i w Rzeszowie. W centrali Agencji wydziela się pion Prezesa, pion Wiceprezesa do spraw Nauki oraz pion Wiceprezesa do spraw Obronnych, w skład których wchodzą:

 

1) w pionie Prezesa:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej,
  • Departament Krajowego Programu Kosmicznego,
  • Biuro Organizacyjne;

2) w pionie Wiceprezesa do spraw Nauki:

  • Departament Badań i Innowacji,
  • Departament Edukacji;

3) w pionie Wiceprezesa do spraw Obronnych:

  • Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych,
  • Departament Projektów Obronnych.