Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
11 Dyrektor Biura Organizacyjnego - ogłoszenie 171 POMORSKIE Dyrektor Biura Organizacyjnego 2020-03-02 Zobacz
12 Specjalista w Departamencie Edukacji - ogłoszenie 170 POMORSKIE Specjalista 2020-03-02 Zobacz
13 Specjalista ds. księgowości - ogłoszenie 169 POMORSKIE Specjalista 2020-02-28 Zobacz
14 Główny Specjalista ds. księgowości - ogłoszenie 168 POMORSKIE Główny Specjalista ds. księgowości 2020-02-28 Zobacz
15 Referendarz ds. zamówień publicznych - ogłoszenie 167 POMORSKIE Referendarz 2020-02-27 Zobacz
16 Starszy specjalista ds. zamówień publicznych - ogłoszenie 166 POMORSKIE Starszy Specjalista 2020-02-27 Zobacz
17 Stanowiska: od specjalisty do głównego specjalisty w Zespole ds. utworzenia k... POMORSKIE od specjalisty do głównego specjalisty w Zespole ds. utworzenia krajowego systemu SSA Departament Projektów Obronnych 2020-02-17 Zobacz
18 Specjalista Biura Organizacyjnego. Ogłoszenie nr: 164 POMORSKIE specjalista Biura Organizacyjnego 2020-02-10 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się