Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 100 - Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty – Koordynatora Zespołu ds. zam... POMORSKIE Główny Specjalista – Koordynator Zespołu ds. zamówień publicznych 2018-03-26 Zobacz
2 103 - Nabór na stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Badań i Innowacji POMORSKIE Starszy Specjalista w Departamencie Badań i Innowacji 2018-05-16 Zobacz
3 104 - Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych POMORSKIE Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych 2018-05-21 Zobacz
4 105 - Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty ds. księgowości w Biurze Orga... POMORSKIE Starszy Specjalista ds. księgowości 2018-05-24 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 106 - Starszy Specjalista ds. księgowości WARSZAWA POMORSKIE Starszy Specjalista ds. księgowości 2018-06-19 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 108 - Starszy Specjalista w Departamencie Badań i Innowacji WAR... POMORSKIE Starszy Specjalista w Departamencie Badań i Innowacji 2018-06-19 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 109 - Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych WARSZAWA POMORSKIE Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych 2018-06-19 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 107 - Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych ANULOWANE POMORSKIE Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych 2018-06-19 Zobacz
9 Ogłoszenie 110 - Główny specjalista ds. promocji i PR WARSZAWA POMORSKIE Główny specjalista ds. promocji i PR 2018-06-22 Zobacz
10 Ogłoszenie nr 111 - Referendarz w Zespole kadrowo-płacowym GDAŃSK POMORSKIE Referendarz w Zespole kadrowo-płacowym 2018-06-27 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się