Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Trzy Lipy  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2019-10-25  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2019-11-12 11:30  
Numer zgłoszenia
614772-N-2019  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej."

Termin składania ofert upływa dnia 12 listopada 2019, godz. 11:30

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 12:00 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 7,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.pdf 10,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ- Zaąłcznik N...,d,e,f,g).pdf 573,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 2-5 do SIWZ_.pdf 643,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Częś...6 do SIWZ.pdf 372,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy Częś...6 do SIWZ.pdf 292,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zobowiązanie inneg...7 do SIWZ.pdf 574,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zakres podwykonawst...8 do SIWZ.pdf 484,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 399,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...KOMPUTERY.pdf 427,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 395,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 400,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...KOMPUTERY.pdf 394,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 411,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 431,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...0.2019 r..pdf 452,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana terminu skł...0.2019 r..pdf 434,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...4.11.2019.pdf 567,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...1.2019 r..pdf 3,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_SOPZ-...,d,e,f,g).pdf 574,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...zęść_I.pdf 396,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ęść_II.pdf 425,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ęść_IV.pdf 399,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ść_VII.pdf 429,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany Zał...Nr 2 SIWZ.pdf 604,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany Zał...r 2 SIWZ.docx 93,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedź na pytan...1.2019 r..pdf 524,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Zamawiająceg...1.2019 r..pdf 283,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 3-5 do SIWZ_.docx 57,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ęść_I.docx 33,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ść_II.docx 41,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ść_IV.docx 32,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany_Formu...ść_VII.docx 35,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien... do SIWZ.docx 31,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...OMPUTERY.docx 32,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien... do SIWZ.docx 33,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 839,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część I - Zawiad...ej oferty.pdf 533,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część II - Zawia...ej oferty.pdf 534,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część III - Zawi...ej oferty.pdf 526,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część IV - zawia...ęści IV.pdf 622,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część V - zawiad...zęści V.pdf 428,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część VI - zawia...ęści VI.pdf 421,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część VII - zawi...ści VII.pdf 554,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się