Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawę wyposażenia multimedialnego dla Centrum Operacyjnego (SSAC-Pl) Polskiej Agencji Kosmicznej  
Przedmiot zamówienia
Dostawę wyposażenia multimedialnego dla Centrum Operacyjnego (SSAC-Pl) Polskiej Agencji Kosmicznej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Polska Agencja Kosmiczna  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Trzy Lipy  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2019-10-18  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2019-10-28 11:30  
Numer zgłoszenia
611888-N-2019  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia multimedialnego dla Centrum Operacyjnego (SSAC-Pl) Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 28 października 2019 r. godz. 11:30

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 12:00 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...88-N-2019.pdf 5,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.pdf 10,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu Zam...1 do SIWZ.pdf 324,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 2-5 do SIWZ.pdf 619,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Załacz... do SIWZ .pdf 283,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zobowiązanie inneg...7 do SIWZ.pdf 576,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zakres podwykonawst...8 do SIWZ.pdf 483,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...9 do SIWZ.pdf 521,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz dostaw - Zał...0 do SIWZ.pdf 622,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...0.2019 r..pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmodyfikowany w dni...WZ - SOPZ.pdf 323,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 2-5 do SIWZ_.docx 97,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  zobowiązanie inneg...nik Nr 7.docx 182,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zakres podwykonawst...nik Nr 8.docx 80,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmodyfikowany w dni... do SIWZ_.pdf 521,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Zestawien...do SIWZ_.docx 38,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...0.2019 r..pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Zamawiająceg...a 2019 r..pdf 861,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...a 2019 r..pdf 414,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 456,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...0.11.2019.pdf 699,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się