Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi.  
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Polska Agencja Kosmiczna  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Trzy Lipy  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2019-07-29  
Data publikacji do
2019-10-31  
Termin składania ofert
2019-08-26 11:30  
Numer zgłoszenia
578810-N-2019  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi.

Termin składania ofert upływa dnia: 26 sierpnia 2019 r. godz. 11:30

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 12:00 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu .pdf 590,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.pdf 12,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zal nr 1_SOPZ_.pdf 696,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ_zał_3_zakres ...recznika_.pdf 418,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ_zał_2_wytyczn...triałów.pdf 449,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ_zał_1_zakres ...szkoleń_.pdf 601,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 2-5 do SIWZ_.pdf 665,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zał_Nr 6_Umowa.pdf 592,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zał_nr_7_Wykaz_usług.pdf 648,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zał_nr_8_Wykaz_osób.pdf 748,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Zał_nr 9_zobo... podmiotu.pdf 579,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ _Zał_nr 10 _Z...konawstwa.pdf 498,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo z dnia 19.08....1 do SIWZ.pdf 21,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Zamawiająceg...ia 2019 r.pdf 764,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Zamawiająceg...a 2019 r..pdf 289,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki od 2-5 do SIWZ_.docx 227,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 784,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umieszczenie Wykaz...a 2019 r..pdf 247,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zał_nr_7_Wykaz_usług_.doc 173,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_Zał_nr_8_Wykaz_osób_.docx 156,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 735,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się