2020-09-04

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych

Polska Agencja Kosmiczna ogłasza Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycję 2020.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia wyższe l-go lub Il-go stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych badań kosmicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i rozwiązań praktycznych, związków i wpływu aktywności ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania technologii kosmicznych na ewolucję i rozwój różnych dziedzin nauki i życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

 

Pula nagród wynosi 24 000 zł.

Termin zgłoszeń(decyduje data wpływu do Agencji) upływa 2 października 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi do 20 listopada 2020 r., a opublikowanie wyników do 30 listopada 2020 r.

Szczegóły dotyczące m. in. warunków udziału, kryteriów oceny oraz nagród w Regulaminie.

Załączniki

  Nagroda Naukowa Pre...gulaminu.docx 29,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Nagroda Naukowa Pre...gulaminu.docx 26,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Nagroda Naukowa Pre...Regulamin.pdf 439,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nagroda Naukowa Pre... - wyniki.pdf 373,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się