2019-05-24

Honorowy Patronat PAK

Patronat Polskiej Agencji Kosmicznej jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kosmiczną Państwa realizowaną przez Polską Agencję Kosmiczną.

 

Patronatem objęte mogą zostać wydarzenia lub przedsięwzięcia mające wyjątkowe znaczenie dla realizacji polskiej polityki kosmicznej w kraju i zagranicą, zapewniające jednocześnie wysoki poziom naukowy, edukacyjny, organizacyjny, posiadają ustaloną renomę oraz zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski.

 

Możliwe jest także ubieganie się o uczestnictwo Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w komitecie honorowym wydarzenia.

 

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

 

Kontakt w sprawie patronatów:
patronaty@polsa.gov.pl
tel. 22 380-15-50 lub 58 500-87-60

 

Aktualny wykaz przyznanych patronatów na rok 2019 zmajduje się w załączniku. 

Wykaz jest aktualizowanych na bieżąco.

Załączniki

  POLSA_honorowy_patr...regulamin.pdf 124,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POLSA_wniosek_o_prz...ego_2019.docx 22,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  logo_POLSA.pdf 236,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  logotyp_polsa_ang.pdf 236,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POLSA_ksiega_znaku.pdf 5,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Patronaty_POLSA_2019.pdf 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się