DRUKUJ
2016-02-15

Kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

 

MICHAŁ SZANIAWSKI

tel.: +48 (22) 380-15-50

sekretariat.warszawa@polsa.gov.pl

 

 

Wiceprezes ds. Obronnych

 

płk. MARCIN GÓRKA

tel.: +48 (22) 380-15-50

sekretariat.warszawa@polsa.gov.pl

 

 

Wiceprezes ds. Nauki

 

dr hab. inż. MAREK MOSZYŃSKI
tel.: +48 (58) 500-87-60
sekretariat@polsa.gov.pl

 

 

 

Skład Rady Polskiej Agencji Kosmicznej:

 

1. Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 

2. Piotr Dardziński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

3. Jerzy Żurek - Dyrektor Instytutu Łączności, Państwowy Instytut Badawczy

 

4. Mieczysław Mosakowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

5. Paweł Sałek

 

6. Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

7.  Piotr Wolański - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska; Honorowy Przewodnicący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

 

8.  Marek Sarna - Wiceprzewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

 

9. Marek Orkisz - członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Politechnika Rzeszowska

 

10. Piotr Orleański - Przewodniczący Sekcji Astronautyki i Technik Kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Badań Kosmicznych

 

11. Zygmunt Rafał Trzaskowski - Dyrektor Generalny Hertz Systems Sp. z.o.o.

 

12. Bartosz Buszke - Prezes Zarządu Wasat Sp. z.o.o.

 

13. Jerzy Grygorczuk - Członek Zarządu Astronika Sp. z.o.o.