Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - artykuł
Zaproszenie do składania ofert - artykuł dotyczący aspektów
prawnych udziału polskich przedsiębiorców w kontraktach
Europejskiej Agencji Kosmicznej
18.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - systemy teleinformatyczne
Zaproszenie do składania ofert na usługę administracji
systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji Kosmicznej
30.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostarczanie
materiałów biurowych dla Oddziału Terenowego Polskiej Agencji
Kosmicznej w Warszawie.
19.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Internet
Zakup usługi zapewnienia łącza z dostępem do sieci Internet
dla Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku i w Warszawie
16.05.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego
01.03.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę
internetową
27.01.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na telefony komórkowe
Zaproszenie do składania ofert na telefony komórkowe
08.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie i rozbudowę strony internetowej
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie i rozbudowę strony
internetowej
30.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się