Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu okładki oraz składu, łamania, korekty językowej i edytorskiej oraz druku katalogu informacyjnego w formie książkowej
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu okładki
oraz składu, łamania, korekty językowej i edytorskiej oraz
druku katalogu informacyjnego w formie książkowej
05.06.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Diagnoza potrzeb szkoleniowych” w ramach realizacji projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
Zaproszenie do składania ofert - Diagnoza potrzeb
szkoleniowych” w ramach realizacji projektu „System
operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej
informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
22.05.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie pomocy prawnej dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie pomocy prawnej dla
Polskiej Agencji Kosmicznej
21.05.2018 więcej
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
Zakup usługi badania i oceny sprawozdania finansowego
07.03.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - publikacja
Realizacja usługi polegającej na wykonaniu składu i łamania,
korekty edytorskiej, druku (w tym wykonanie kromalinu) publikacji
książkowej w nakładzie 1000 egz. dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
23.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - dostawa kalendarzy 2018
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie kalendarzy 2018 dla Polskiej Agencji Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne drobne
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji
Kosmicznej.
13.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - kolokacja szafy teleinforamtycznej
Zaproszenie do składania ofert na usługę kolokacji szafy
teleinformatycznej dla PAK
03.10.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - artykuł
Zaproszenie do składania ofert - artykuł dotyczący aspektów
prawnych udziału polskich przedsiębiorców w kontraktach
Europejskiej Agencji Kosmicznej
18.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się