Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - Usługa audytu informatycznego
Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego z
zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych
systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu.
16.08.2019 więcej
Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej
Zaproszenie do składania ofert - Zakup usługi dostępu do
internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz
do serwisu księgowego i zamówień publicznych w administracji
publicznej bez limitu dla potrzeb Polskiej Agencji Kosmicznej.
14.08.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Usługa przeprowadzki
Zaproszenie do składania ofert - Usługa przeprowadzki
12.04.2019 więcej
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na „Wsparcie w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi”
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na „Wsparcie w przygotowaniu,
organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla administracji
publicznej w ramach projektu Sat4Envi”
26.03.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Sprzątanie Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie
Zaproszenie do składania ofert - Sprzątanie Oddziału
Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie
08.01.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego
dla Polskiej Agencji Kosmicznej
13.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie wyceny rezerw na
świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia
dla Polskiej Agencji Kosmicznej
11.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Sprzątanie siedzib Polskiej Agencji Kosmicznej
Zaproszenie do składania ofert - Sprzątanie siedzib Polskiej
Agencji Kosmicznej
05.12.2018 więcej
Wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego przez tłumacza przysięgłego
Wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego przez
tłumacza przysięgłego.
15.11.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Wsparcie działań merytorycznych w projekcie Sat4Envi w ramach realizacji projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
Zaproszenie do składania ofert - Wsparcie działań
merytorycznych w projekcie Sat4Envi w ramach realizacji projektu
„System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji
cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”
26.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się