Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wsparcie opracowania wkładu PAK do Konsorcjum SST - grant 2-3SST
Wsparcie opracowania wkładu Polskiej Agencji Kosmicznej do
Propozycji europejskiego Konsorcjum SST odnośnie grantu 2-3SST.
05.11.2019 więcej
Opracowanie wkładu PAK do Propozycji europejskiego Konsorcjum SST
Opracowanie wkładu PAK do Propozycji europejskiego Konsorcjum
SST
23.10.2019 więcej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
17.10.2019 więcej
Realizacja usługi w zakresie przetwarzania danych i usług SSA
Realizacja usługi w zakresie przetwarzania danych i świadczenia
usług SSA przez Centrum Operacyjne (SSAC-PL)
17.10.2019 więcej
Opracowanie wkładu PAK do Propozycji europejskiego Konsorcjum SST
Opracowanie wkładu Polskiej Agencji Kosmicznej do Propozycji
europejskiego Konsorcjum SST odnośnie grantu 2-3SST składanej
do Komisji Europejskiej (DG GROW)
30.09.2019 więcej
Wykonanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia
Wykonanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia
w sprzęt kwaterunkowy
18.09.2019 więcej
Tłumaczenie dokumentu prawno-formalnego na rzecz PAK
Zaproszenie do składania ofert - tłumaczenie dokumentu
prawno-formalnego na rzecz Polskiej Agencji Kosmicznej.
13.09.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - zakup, montaż oraz serwis pompy
Zaproszenie do składania ofert - zakup, montaż oraz serwis
pompy dla Polskiej Agencji Kosmicznej.
09.09.2019 więcej
Opracowanie raportu - Identyfikacja obszarów gospodarki morskiej
Opracowanie raportu - Identyfikacja obszarów gospodarki morskiej
16.08.2019 więcej
Opracowanie ramowego planu konfiguracji i adaptacji infrastruktury KDM
Opracowanie ramowego planu konfiguracji i adaptacji
infrastruktury KDM
16.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się