Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie materiałów promocyjnych notatnik, uchwyt GSM wczepiany
Usługa polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych
(notatnik, uchwyt GSM wczepiany)
23.01.2020 więcej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
22.01.2020 więcej
Usługi dostarczania przetworzonych danych obserwacyjnych SST.
Usługi dostarczania przetworzonych danych obserwacyjnych SST.
31.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - usługa cateringowa
Zaproszenie do składania ofert - usługa cateringowa
10.12.2019 więcej
Program Funkcjonalno-Użytkowy dostosowania pomieszczeń do tajne/poufne
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dostosowania
pomieszczeń do tajne/poufne
02.12.2019 więcej
Dostawa elementów wyposażenia pomieszczeń – oświetlenie
Dostawa elementów wyposażenia pomieszczeń – oświetlenie
22.11.2019 więcej
Projekt i kosztorys, dostosowanie pomieszczeń, kl. "tajne" i "poufne"
Wykonanie projektu i kosztorysu dostosowania pomieszczeń w
oddziale terenowym Polskiej Agencji Kosmicznej do klauzuli
tajności „tajne” oraz „poufne”.
21.11.2019 więcej
Dostawa sprzętu kwaterunkowego (elementy akustyczne) - SSA PAK
Dostawa sprzętu kwaterunkowego (elementy akustyczne) wraz z ich
montażem, przeznaczonych dla Centrum Operacyjnego Świadomości
Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej Polskiej Agencji Kosmicznej.
21.11.2019 więcej
Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble) - Centrum Operacyjne SSA PAK
Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble) wraz z ich montażem,
przeznaczonych dla Centrum Operacyjnego Świadomości Sytuacyjnej
w Przestrzeni Kosmicznej Polskiej Agencji Kosmicznej
21.11.2019 więcej
Usługa profesjonalnego tłumaczenia konsekutywnego na rzecz PAK.
Usługa profesjonalnego tłumaczenia konsekutywnego na rzecz
Polskiej Agencji Kosmicznej.
20.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się