Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert - artykuł
Zaproszenie do składania ofert - artykuł dotyczący aspektów
prawnych udziału polskich przedsiębiorców w kontraktach
Europejskiej Agencji Kosmicznej
18.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - systemy teleinformatyczne
Zaproszenie do składania ofert na usługę administracji
systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji Kosmicznej
30.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostarczanie
materiałów biurowych dla Oddziału Terenowego Polskiej Agencji
Kosmicznej w Warszawie.
19.06.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert - Internet
Zakup usługi zapewnienia łącza z dostępem do sieci Internet
dla Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku i w Warszawie
16.05.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego
01.03.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę
internetową
27.01.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na telefony komórkowe
Zaproszenie do składania ofert na telefony komórkowe
08.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie i rozbudowę strony internetowej
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie i rozbudowę strony
internetowej
30.11.2016 więcej